Wednesday, 19 October 2011

JENIS PERKHIDMATAN

JENIS PERKIDMATAN SECARA
 INDIVIDU..

  • PERIBADI
  • AKADEMIK
  • KELUARGA
  • KERJAYA
  • MASA DEPAN
  • PERASAAN
  • UJIAN PERSONALITI

FALSAFAH PBK SMKSA

BAHAWASANYA SETIAP PELAJAR MEMPUNYAI

POTENSI YANG BOLEH DIGEMBLENGKAN SECARA OPTIMUM

MENERUSI PENGURUSAN MENYELURUH PERKHIDMATAN

BIMBINGAN DAN KAUNSELING YANG CEKAP.BERKESAN

DAN BERAMANAH BERTERASKAN SUMBER

DALAMAN DAN LUARAN BAGI MELAHIRKAN PELAJAR

YANG SEIMBANG DARI ASPEK INTELEKTUAL,JASMANI,EMOSI

DAN ROHANI SERTA BERIMAN DAN BERAMAL SOLEH.

MATLAMAT UBK SMKSA

MEMAHAMI DIRI SENDIRI

LEBIH YAKIN DALAM PEMIKIRAN DAN
TINDAKAN

MELUASKAN KESEDARAN POTENSI DIRI

MEMBUAT KEPUTUSAN YANG LEBIH BIJAK

MEMAHAMI REALITI DAN BOLEH
MEMBUAT PILIHAN MASA DEPAN

LEBIH BERPUAS HATI DAN BAHAGIA

SEJARAH SEKOLAH

SEJARAH SMKSA


MULA DIRANCANG PENUBUHANNYA PADA TAHUN 1995 DAN TELAH DITUBUHKAN PADA TAHUN 2001....


PUAN HAJAH RADZIAH BT HAJI MD AKIP MERUPAKAN PENGETUA PERTAMA SEKOLAH INI DAN DIBANTU OLEH SERAMAI 29 ORG GURU DAN 9 STAF SOKONGAN..........


SMKSA MULA BEROPERASI PADA 1 JANUARI 2001 DDN JUMLAH SERAMAI 424 ORG,DTMPATKAN DI 10 BUAH KELAS TING.1 DAN 2........